SYSTEM KANALIZACJI

 
 

System kanalizacji zewnętrznej z PVC
                                                     Stream Life

 
 
 
 
              
 
System kanalizacji wewnętrznej Ø 32 mm - biały
System kanalizacji wewnętrznej Ø 40 - Ø 110 mm - szary
System kanalizacji zewnętrznej Ø 110 - Ø 200 mm - oranż
System kominków wentylacyjnych 


 
                         Pełna gama studzienek przelotowych oraz zbiorczych do przewodów kanalizacyjnych o średnicach:
                 od 110 mm do 630 mm

 

 

 
                 System uzupełniają kształtki i studzienki drenarskie rewizyjne DN 400 mm z polipropylenu (PP-B).
                 Jako zwieńczenie studzienki można zastosować: stożek betonowy z pokrywą betonową lub żeliwną
                 oraz teleskop z włazem żeliwnym typuT05 (5t).